Wednesday, June 23, 2010

kenapakah kta perlu bertaqwa...?

Taqwa merupakan mekanisme dalaman yang menggerakkan seseorang untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Boleh dikatakan taqwa merupakan intipati pengajaran Islam, kerana semua tuntutan dan arahan dalam Islam adalah untuk melahirkan sifat taqwa.Bukan sahaja dakwah yang dibawa oleh junjungan Nabi Muhammad s.a.w bahkan semua Rasul Allah mengajak dan memperjuangkan matlamat yang sama iaitu untuk melahirkan sifat taqwa di dalam jiwa para penganutnya ke arah merealisasikan sifat tersebut dalam semua aktiviti hidup manusia. Sebagai bukti dibawakan contoh ajaran Nabi Nuh ‘Alaihis-Salam.Nabi Nuh menyeru kaumnya supaya beriman dan bertaqwa kepada Allah tetapi kaumnya mendustakan semuanya.

Di dalam al-Quran menyuruh kita berbuat kebaikan dan melarang daripada kejahatan serta beriman kepada Allah ‘Azza wa Jalla dengan sebenar-benar iman, perlulah setiap individu dan anggota masyarakat Islam mempunyai sifat taqwa, tanpa taqwa segala-galanya tidak akan tercapai, kerana taqwa mempunyai peranannya yang tertentu yang boleh mencorakkan manusia ke arah tersebut. Fungsi taqwa ialah:
1. Kayu pengukur.
2. Memelihara dan mengawal diri daripada musuh.
3. Mendapat kelepasan dan rezeki daripada Allah.
4. Memperbaiki amalan dan mendapat keampunan Allah.
5. Mendapat rahmat dan cahaya daripada Allah.
6. Menikmati kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat serta terlepas daripada azab neraka.

Sebenarnya banyak lagi fungsi dan faedah taqwa dalam membentuk peribadi manusia ke arah menjadikannya muslim contoh kepada alam ini dalam semua bidang dan sektor hidup manusia sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w ketika hidupnya.

Sifat-sifat orang yang muttaqin atau orang yang bertaqwa kepada Allah banyak disebut di dalam al-Qur’an al-Karim antaranya ialah:
1. Berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Hadith.
2. Menjadikan Islam sebagai cara hidup.
3. Membina rumahtangga bahagia
4. Menentukan kegiatan hidup dan ibadah kepada Allah
5. Umat termulia dan menjadi contoh
6. Melaksanakan undang-undang Islam

Itulah Sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka adalah pejuang-pejuang Islam yang rela berkorban dan sanggup menjualkan apa yang ada pada mereka samada diri,jiwa, harta benda, masa atau sebagainya semuanya untuk Allah. Bagi mereka segala-galnya adalah hak Allah yang telah diberikan sekejap kepada mereka untuk mereka tadbir, selia dan mengurus sesuai dengan hidup mereka selaras dengan kehendak Allah sebagaiman yang dijelaskan oleh al-Qur’an,yang akan di ambil semula oleh Allah sebaik sahaja tiba masanya.

Jihad Dalam Menuntut Ilmu Dan Memerangi Kejahilan Dalam Masyarakat

Jihad dalam menuntut ilmu dan memerangi kejahilan dalam kehidupan merupakan satu usaha yang amat dititikberatkan. Ilmu merupakan alat yang utama dan amat berharga kepada manusia. Justeru, ilmu dapat mengubah manusia jahil kepada tahu gelap kepada cahaya, derita kepada bahagia, batil kepada al-haq sebagainya. Ini menunjukkan dengan ilmu, kejahilan dalam masyarakat dapat diatasi.

Perjuangan dan jihad merangsang masyarakat agar menghidupkan tradisi ilmu dan budaya membaca dalam membina kemajuan agar setanding dengan bangsa-bangsa asing dan membina sikap keterbukaan dalam hidup.

Islam mementingkan umatnya menguasai ilmu. Bahkan membenarkan setiap orang mencari ilmu walaupun di mana sahaja. Jelas bahawa ilmu itu perlu dicari. Ia tidak datang menggolek. Pernah pada suatu ketika seorang khalifah di zaman Abbasiyyah mahukan puteranya belajar. Jawab guru berkenaan, ilmu itu dicari bukan ditunggu dan mempunyai adabnya.

Seseorang yang berilmu bukan sahaja memiliki kebenaran malahan mempunyai keyakinan serta kesedaran terhadap tanggungjawabnya kepada diri, keluarga, masyarakat, negara dan tugas yang tertinggi sekali iaitu menjadi khalifah Allah S.W.T Tuhan Maha Pencipta.

Abu Hurairah r.a meriwayatkan katanya; ”Aku mendengar Rasulullah saw bersabda yang bermaksud: ”Apabila anak Adam (yakni manusia) meninggal dunia maka semua amalannya terputus kecuali tiga perkara iaitu; sedekah jariah, ilmu yang memberi faedah dan anak yang soleh yang sering berdoa kepada kedua ibu bapa”.

Saidina Ali berkata; ”Ilmu adalah lebih utama. Ilmu menjagamu sedangkan kau harus menjaga hartamu. Harta akan berkurangan apabila engkau nafkahkan. Sedangkan ilmu bertambah subur bila engkau nafkahkan. Ilmu adalah hakim dan sebaliknya harta adalah sesuatu yang dihakimi”.

Kepentingan berjihad dalam menuntut ilmu mendorong individu untuk berjihad ke atasnya dan beristiqamah dalam memperjuangkannya. Ini akan membentuk peribadi yang bertaqwa dalam menentang hawa nafsu dan memaksa diri untuk mentaati Allah S.W.T. Demikian juga, ilmu dan taqwa merupakan buah dari amalan jihad pada jalan Allah S.W.T.irman Allah S.w.t bermaksud:

”Dan orang-orang Yang berusaha Dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak ugama kami, Sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan); dan Sesungguhnya (Pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang Yang berusaha membaiki amalannya”.

Keutamaan Ilmu Pengetahuan: Belajar Dan Mengajar
Ayat-ayat al-Quran banyak sekali membuktikan keutamaan ilmu pengetahuan. Diantaranya ialah: (surah Ali-Imran ayat 18)Maksudnya:

"Allah menerangkan (kepada sekalian makhlukNya Dengan dalil-dalil dan bukti), bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) Dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang Yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga Yang demikian); tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Maka jelaslah hukum mengenai perkara-perkara yang berlaku itu harus dikembalikan kepada kebijaksanaan orang-orang yang berilmu pengetahuan, kerana martabt mereka ditingkatkan dengan martabat para Nabi dalam menyingkap hukum-hukum Allah S.W.T.

Hadis-hadis Rasulullah saw juga banyak menyatakan berkenaan keutamaan ilmu pengetahuannya, antaranya ialah:
”Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah S.W.T, maka Allah S.W.T akan meluaskan pengetahuannya dalam hukum-hukum agama dan akan diilhamkanNya petunjuk didalamnya”.

”Para ulama itu adalah warisan para Nabi”.
Ini membuktikan tiada martabat yang lebih tinggi dari martabat kenabian, dan tiada kemulian yang lebih utama dari kemuliaan mewarisi martabat tersebut kecuali para ulama yang ada masa kini.

Bersabda Rasulullah saw dalam soal menentukan kelebihan Ilmu pengetahuan atas segala rupa bentuk ibadat dan penyaksian, sabdanya;
”Keutamaan seorang yang berilmu pengetahuan ke atas seorang yang banyak ibadatnya, laksana keutamaanku ke atas serendah-rendah orang dari golongan sahabatku”.

Cuba perhatikan, betapa ilmu pengetahuan itu dipersamakan seiring darjat kenabian, dan betapa direndahkan martabat sesuatu amalan yang sunyi dari ilmu pengetahuan, sekalipun orang yang beribadat itu cukup mengetahui dengan ibadat yang dilakukan seharian, kerana sekiranya ibadat itu ditunaikan tanpa ilmu pengetahuan, tentulah ia tidak boleh dinamakan sebagai ibadat. Rasulullah saw bersabda lagi;

”Kelebihan seorang alim ke atas seorang ”abid laksana kelebihan bulan purnama ke atas seluruh bintang-bintang di langit.”

Dan di antara wasiat Luqman al-Hakim terhadap anaknya: Wahai anakku! Pergaulilah para alim ulama dan rapatilah mereka dengan kedua lututmu, sebab Allah S.W.T menghidupkan hati dengan nur (cahaya) hikmat, sebagaimana Dia menghidupkan bumi dengan hujan lebat dari langit.

Keutamaan belajar dan mengajar dan mendalami ilmu pengetahuan merupakan salah satu faktor yang penting dalam usaha memartabatkan tradisi budaya ilmu.

hadis Rasulullah saw, sabdanya yang bermaksud:
”Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah S.W.T akan mendorong baginya jalan ke syurga.”
”Menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap orang muslim”.

Imam Syafie pula menyatakan: Menuntut ilmu lebih utama dari sembahyang Jumaat.
Abu Darda’ berkata: Kiranya saya dapat mempelajari suatu masalah, itu adalah lebih saya cintai daripada saya bangun beribadat sepanjang malam. Ia berkata lagi: Orang alim dan orang yang menuntut ilmu itu, adalah dua orang berkongsi dalam kebaikan. Sementara orang-orang selain keduanya adalah sia-sia belaka.
Berkata Ibnu Mas’ud r.a: Hendaklah kamu mencari ilmu pengetahuan sebelum ianya terangkat, dan tanda terangkatnya ilmu pengetahuan itu dengan kematian ahli-ahlinya. Seseorang kamu tiada dilahirkan sebagai seorang yang sudah pandai. Jadi ilmu pengetahuan itu akan dicapai hanya dengan belajar.
Apabila seseorang mempunyai ilmu maka wajiblah menyampaikan kepada masyarakat dengan pelbagai cara dan strategi, supaya umat Islam akan lebih berilmu pengetahuan. Oleh yang demikian, proses pengajaran atau mengajar menjadi agenda yang terpenting agar tercapai matlamat tersebut.

Ini membuktikan bahawa orang yang berilmu pengetahuan wajib menyampaikan ilmu pengetahuan yang ada di dalam dadanya kepada masyarakat.
Dalam hadis Rasulullah saw banyak menyatakan keutamaan mengajar. Antaranya ialah: ”Sesiapa yang mengetahui sesuatu ilmu lalu di sembunyikannya, nescaya di hari Qiamat nanti, ia akan dikekang oleh Allah S.W.T dengan tali kekang dari api neraka.”

”Sesungguhnya Allah S.W.T dan para MalaikatNya, Begitu juga penghuni langit dan buminya, sehingga semut yang berada di lubangnya dan ikan yu di lautan, semuanya memohon rahmat bagi orang yang mengajar kebaikan kepada orang ramai.”

Begitulah kepentingan ilmu pengetahuan, keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu memainkan peranan yang amat penting demi memastikan masyarakat kembali menghayati ilmu seterusnya membudayakan tradisi ilmu dalam kehidupan manusia.

Ilmu yang bermanfaat pada orang Islam ialah ilmu yang telah menerusi tapisan nilai-nilai Islam yang sekurang-kurangnya dapat mengukuhkan kebenaran Islam atau kekuatan Islam atau Muslim dalam aspek kehidupannya, dunia dan akhirat.

Wednesday, June 2, 2010

http://www.hmetro.com.my/myMetro/articles/4pelajarlahiranakluarnikah/Article

4 pelajar lahir anak luar nikah


2010/06/03

KUALA TERENGGANU: Mengejutkan apabila empat pelajar perempuan sebuah sekolah menengah di daerah ini melahirkan anak luar nikah hasil hubungan dengan teman lelaki masing-masing sejak pertengahan tahun lalu.

Difahamkan pelajar perempuan berkenaan yang terjebak dengan gejala sosial belajar di tingkatan tiga dan enam melahirkan anak di Hospital Sultanah Nur Zahirah (HSNZ) sejak April tahun lalu. Dalam kes terbaru, seorang pelajar tingkatan tiga pula melahirkan seorang bayi lelaki di HSNZ, Ahad lalu. Harian Metro difahamkan 16 lagi pelajar perempuan sekolah itu kini disahkan mengandung anak luar nikah hasil hubungan dengan teman lelaki termasuk rakan sekelas mereka.....
http://www.hmetro.com.my/myMetro/articles/4pelajarlahiranakluarnikah/Article
Bismillah...Assalamualaikum w.r.t.

Suasana yang hening dan indah pagi ini diriku terpanggil untuk 'mengeksplore' isu2 yang berlaku disekitar kehidupan seharian makhluk Allah di muka bumi....lalu hatiku tercuit dengan satu isu berkaitan anak remaja kita yang banyak sekali terdedah dengan gejala sosial yang tidak pernah jemu dan padam hinggalah ke hujung hayat kita di dunia fana ini...

Subhanallah...semua ini bergantung kepada kesedaran diri masing-masing untuk mengendalikan diri untuk menghadapi ujian yang melanda...jiwa antara nafsu,emosi yang tak terbendung...aaaaaaaaaapa yang dikejar???!apa yang dicari....kenikmatan yang sementara??untuk apa..fikirrlah...

renunglah dalam diri...untuk kebaikan diri...walaupun bukan untuk orang lain....nak ke kita musnahkan diri untuk keseronokan yang sementara....insaflah wahai saudara seislam ku...aku menulis bukan untuk mencela ...tapi untuk berkongsi rasa...rasa cinta pada-Nya,cinta pada yang Haqiqi...itu yang lebih utama...

Walaupun tidak nampak nikmatnya dimata...tapi dihati...MaasyaAllah...nikmatnya..Allah Sahaja yang tahu...sebab DIA yang menciptakan....Renunglah kembali kejadian kita yang dijadikan dari saripati tanah yang akan kembali padanya juga akhirnya..itu janji Allah...yang pasti... terjadi

oleh itu, kita seharusnya sedar tanpa rasa ragu-ragu atau was-was terhadap janji ALLAH....namun andai kita masih alpa. kita akan hilang untuk mendapat nikmat yang telah dijanjikan oleh ALLAH...pelbagai implikasi yang akan berlaku dalam kehidupan kita seharian seandainya kita alpa dengan duniawi yang memberikan nikmat sementara. Oleh disebabkan itu juga kita seharusnya mengenalpasti punca-punca berlakunya gejala social dalam kalangan masyarakat.

PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA GEJALA SOSIAL DALAM KALANGAN MASYARAKAT

1) PENGARUH RAKAN SEBAYA

Pengaruh rakan sebaya adalah salah satu perkara yang menjadi punca berlakunya gejala sosial. Perkara ini sering berlaku di kalangan remaja-remaja sekarang yang hidup di dalam alam penuh dengan kemajuan. Ini adalah kerana remaja pada masa sekarang lebih mesra dengan rakan mereka kerana ibubapa sibuk dengan urusan kerja dan lain-lain. Ada sesetengah remaja meluangkan masa hampir penuh bersama rakan-rakannya. Di sebabkan itu, remaja sekarang lebih mengenali rakan mereka berbanding dengan ibubapa sendiri dan lebih mempercayai rakan mereka daripada keluarga atau ibubapa. Kejadia seperti ini adalah amat bahaya dan boleh mengakibatkan remaja tersebut terjerumus dalam gejala sosial yang tidak sihat.

2) SIKAP IBU BAPA DAN KELUARGA DALAM MENDIDIK ANAK-ANAK

Sikap keluarga dalam mendidik dan mengasuh anak-anak mereka juga adalah menjadi satu sebab kenapa remaja dan belia sekarang terlibat dalam gejala sosial. Terdapat ibubapa yang tidak begitu perihatin tentang sifat dan kelakuan anak-anak mereka sendiri seperti membiarkan anak-anak mereka hidup bebas tanpa teguran dan bimbingan yang perlu diberikan kepada anak-anak mereka. Ada sesetengah ibubapa juga tidak menetapkan peraturan-peraturan yang tertentu dalam hidup berkeluarga yang boleh mengakibatkan anak-anak mereka bebas melakukan sesuatu perkara dan seterusnya mempunyai risiko tinggi terlibat dalam gejala yang tidak baik.

3) HAK ANAK- ANAK DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN DAN PILIHAN MENGIKUT MINAT MASING-MASING.

Selain itu hak anak-anak dalam menentukan pilihan mereka sendiri juga tidak kurang penting untuk di ambil kira sama ada dalam hal yang berkaitan dengan masa depan mahupun tentang pembelajaran mereka. Ibubapa seharusnya bersifat terbuka mengenai perkara seperti ini kerana anak-anak mereka juga perlu membuat pilihan sendiri bagi menentukan nasib mereka untuk masa depan. Ibu bapa tidak seharusnya sesuka hati membantah kemahuan anak dalam hal yang berkaitan dengan hak mereka. Ini adalah kerana proses para remaja untuk meningkat ke alam dewasa memerlukan ketenangan fikiran. Jika kemahuan mereka tidak dihiraukan ataupun dibantah oleh ibubapa dengan keras berkemungkinan besar akan berlaku pemberontakan di dalam jiwa anak-anak atau remaja tersebut yang akhirnya boleh mengakibatkan mereka merasa bosan dengan hidup sedemikian.

4) PENGARUH MEDIA MASSA

Pengaruh media massa juga menjadi sebab-sebabnya. Dalam alam yang pesat dengan kemajuan teknologi ini remaja sekarang dengan senangnya boleh mendapatkan keseronokan dan kegembirann. Namun yang membimbangkan adalah kesan negatif dari kemajuan teknologi itu sendiri. Sebagai misalan, hampir semua remaja pada sekarang terdapat alat permaian “video game” yang sesetengah permainan melibatkan remaja atau seseorang itu untuk memainkan watak-watak sebagai pembunuh dan pengganas. Ini adalah bahaya kerana remaja boleh saja melakukan perkara tersebut dalam dunia nyata dan berani mencederakan orang di suatu hari nanti. Justeru itu di sebalik keseronokan yang terdapat pada teknologi yang ada sekarang terdapat juga kesan-kesan yang boleh mengakibatkan seseorang itu terlibat dalam gejala sosial.


Anda mungkin berminat untuk mendengar...

Loading...