Monday, April 26, 2010

Asy-syifa' binti 'Abdullah

Siapakah Asy-syifa' binti 'Abdullah? Dia adlah seorang guru pertama zaman Rasulullah S.A.W .Nama sebenarnya ialah Asy-syifa'binti 'Abdullah bin 'Abdu Syams bin Khalaf bin Saddad bin 'Abdullah bin Qarth bin Razzah bin'Adi bin Ka'ab dari suku Quraisy Al-Adawiyah.Firman Allah SWT bermaksud: "Wahai Nabi! Apabila orang-orang perempuan yang beriman datang kepadamu untuk memberi pengakuan taat setia,bahawa mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun dan mereka tidak akan mencuri dan mereka tidak akan berzina dan mereka tidak akan membunuh anak-anaknya dan mereka tidak akan melakukan perkara dusta yang mereka ada-adakan dari kemahuan hati mereka, dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu sesuatu perkara yang baik, maka terimalah pengakuan taat setia mereka dan pohonkanlah kepada Allah mengampuni dosa mereka; sesungguhnya Allah Maha pengampun, lagi Maha Mengasihani."(Al-Mumtahanah:12)
~Asy-Syifa' wanita cerdas, memiliki banyak kelebihan,merupakan salah satu tokoh Islam yang menonjol dan didalam dirinya terkumpul pengetahuan dan keimanan.
~Suaminya bernama Abu Hatsmah bin Hudzaifah bin 'Adi dan dikurniakan seorang anak bernama Sulaiman bin Abu Hatsmah.
`Dengan pengetahuan yang ada ,dia berdakwahan memberi nasihat kepada masyarakat, tidak pernah merasa letih dan jemu dalam memperbaiki bergai kesalahan sehingga anaknya, Sulaiman, cucu-cucunya; bekas hambanya,Abu Ishaq; Ummul Mukminin,Hafshah dan lainya yang banyak meriwayatkan hadith dari Asy-Syifa'.
Selepas Rasulullah SAW wafat,Asy-Syifa' terus memperhatikan keadaan orang muslim
~Merupakan salah seorang daripada wanita mekah yang pandai menulis dan membaca pada zaman awal Islam.
~Setelah memeluk Islam,Asy-Syifa' mengajar para wanita Muslimah dengan tujuan agar mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Sejak itulah dia dikenali Sebagai guru yang pertama dalam Islam.
~Antara murid beliau ialah hafshah binti Umar bin Khattab, isteri Rasulullah SAW.

No comments:

Post a Comment

Anda mungkin berminat untuk mendengar...

Loading...